Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server278246/ftp/migracje/serwer1552805.home.pl/autoinstalator/pejzaze-mazowieckie-niktniezostaje/libraries/cms/application/cms.php on line 471
GALERIA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 IMG 1686i

7 października 2017 roku, w Sali Koncertowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach miało miejsce uroczyste otwarcie III Malarsko – Fotograficznych  Warsztatów Terapeutycznych dla Weteranów misji poza granicami państwa i ich rodzin.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację „Nikt nie zostaje” – w tym roku pod nazwą „Pejzaże mazowieckie” – i będą trwały do 18 października 2017 roku.

W uroczystości, oprócz uczestników warsztatów, wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Weterana, mecenasów, sponsorów, mediów wojskowych oraz Zarządu i Rady Fundacji. Otwierając warsztaty, Pani Prezes Jadwiga Zakrzewska poinformowała, że ich celem jest stworzenie weteranom misji poza granicami państwa i  ich rodzinom warunków do psychicznego odreagowania po trudach służby w warunkach zagrożenia zdrowia i życia oraz pozostawania w długiej rozłące z najbliższymi. Odreagowanie to będzie realizowane poprzez rozwój pasji malarskich i fotograficznych uczestników warsztatów.

Pani Prezes podkreśliła, że działalność Fundacji „Nikt nie zostaje”, a tym samym organizacja warsztatów byłyby niemożliwe, gdyby nie wsparcie finansowe i organizacyjne ludzi i instytucji rozumiejących potrzebę niesienia pomocy osobom, które dla utrwalania pokoju na świecie oraz budowania prestiżu Polski, gotowe są poświęcić  to co mają najcenniejsze, czyli zdrowie i szczęście rodzinne, a nawet życie. W tym miejscu skierowała słowa szczególnej wdzięczności dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Wojciecha Ducha oraz  Spółki Tramwaje Warszawskie.

Prezes Jadwiga Zakrzewska podziękowała również innym sponsorom i mecenasom: Przemysłowemu Centrum Optyki S.A, Centralnej Bibliotece Wojskowej, Fundacji Banku Zachodniego WBK, Firmie SprintAir, Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Realizacji Inwestycji w Warszawie, Zarządowi Pałacu Kultury i Nauki, Domowi Pracy Twórczej w Radziejowicach, Akademii fotografii w Warszawie, Panu Andrzejowi Laskowi, Biuru Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centralnej Bibliotece Wojskowej, Wydawnictwu ZBiAM, portalowi DEFENCE24, portalowi Mundurowy.Specjalne słowa podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji warsztatów pani prezes skierowała pod adresem dyrekcji Domu Prac Twórczej w Radziejowicach. 

Za zasługi we wspieraniu weteranów,  przedstawiciele Zarządu Fundacji w osobach Prezes Jadwigi Zakrzewskiej i Wiceprezesa, Adama Niemczaka, wręczyli artystom Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska PolskiegoPani Julii Nowickiej i Panu Mariuszowi Borzyszkowskiemu, medale Fundacji  „Nikt nie zostaje”.

W części artystycznej uroczystości, Pani Julia Nowicka i Pan Mariusz Borzyszkowski dali niezwykle interesujący pod względem repertuaru oraz pięknie wykonany recital.

Uroczystość zakończyła wspólna kolacja, w trakcie której w trybie roboczym omawiano kwestie dotyczące działalności Fundacji „Nikt nie zostaje”, pomocy dla weteranów misji poza granicami państwa i ich rodzin oraz szczegółów organizacyjnych warsztatów.

W warsztatach udział bierze 20 uczestników (6 osób w grupie malarskiej i 14 w grupie fotograficznej), a ich kierownikiem jest płk rez. Jerzy Szczepańczyk.

 

Patroni Medialni

ZBiAMbiale2

defence24

PortalMundurowy

 

 

Sponsorzy

 mpro

 

skm logo

 

palac

 

celstan

 

radziejowice palac small2